free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 1썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2020-01-02 議고쉶닔 675

 


뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 1썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
 

 

 


1쉶李(1/16 紐) '깉빐 蹂 留롮씠 諛쏆쪖! 넄由щ뱶 뵒벂 겢옒뒪'

씛 伊먮씈 빐瑜 留욎씠븯뿬

꽍怨좊줈 洹뿬슫 諛⑺뼢젣瑜 留뚮뱾뼱蹂댁꽭슂.


 

 


2쉶李(1/29 닔) '뼱뒓 蹂꾩뿉꽌 솕땲? 蹂꾩옄由 媛먯꽦 臾대뱶벑 겢옒뒪'

굹쓽 蹂꾩옄由щ 떞

븘겕由 臾대뱶벑 븘듃 겢옒뒪. 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐 臾명솕 겢옒뒪 PAR-T, 깉빐 蹂 留롮씠 諛쏆쪖! 넄由щ뱶 뵒벂 겢옒뒪
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 젣41쉶 꽭젅땲떚 遺떚겕 븘듃럹뒪떚踰